Založení s.r.o.

Úvod 3. stlpecZaložení s.r.o.

Jak postupovat při zakládání s.r.o

Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) je jednou z nejpopulárnějších forem podnikání v České republice. Tento článek vám poskytne přehled hlavních kroků potřebných pro založení s.r.o.

 1. 1. Vytvoření zakladatelských dokumentů

  Prvním krokem je vytvoření zakladatelských dokumentů, které zahrnují společenskou smlouvu nebo stanovy, v případě, že má společnost více zakladatelů. Tyto dokumenty musí obsahovat základní informace o společnosti, jako jsou název, sídlo, předmět podnikání, výše základního kapitálu a podíl jednotlivých společníků.

 2. 2. Vklad základního kapitálu

  Pro založení s.r.o. je minimální výše základního kapitálu 1 Kč. Základní kapitál musí být vložen před založením společnosti a to buď peněžitě nebo nepeněžitě. Peněžité vklady musí být vloženy na účet zřízený u banky nebo u spořitelny pro tento účel.

 3. 3. Registrace společnosti u obchodního rejstříku

  Po vytvoření zakladatelských dokumentů a vložení základního kapitálu je pro založení s.r.o. třeba podat žádost o zápis společnosti do obchodního rejstříku. Žádost je třeba podat u příslušného krajského soudu a musí obsahovat následující dokumenty:

   

  • Zakladatelský dokument (společenská smlouva nebo stanovy)
  • Notářsky ověřený podpis jednatele
  • Potvrzení o vložení základního kapitálu
  • Povolení k výkonu činnosti, pokud je třeba
 4. 4. Založení s.r.o. - povinné registrace a ohlášení

  Po zápisu do obchodního rejstříku je třeba provést následující registrace a ohlášení:

   

  • Registrace u finančního úřadu pro účely daně z přidané hodnoty (DPH), pokud plánujete obrat vyšší než 1 milion Kč za 12 měsíců. Tuto registraci je nutné provést do 15 dnů od zápisu do obchodního rejstříku.
  • Ohlášení u příslušného úřadu práce, pokud plánujete zaměstnávat pracovníky. Ohlášení je třeba provést do 8 dnů od uzavření první pracovní smlouvy.
  • Registrace u České správy sociálního zabezpečení, pokud má společnost zaměstnance. Tuto registraci je nutné provést do 8 dnů od uzavření první pracovní smlouvy.
  • Registrace u zdravotní pojišťovny, pokud má společnost zaměstnance. Tuto registraci je nutné provést do 8 dnů od uzavření první pracovní smlouvy.
 5. 5. Založení účetnictví a povinnosti v oblasti daní

  Společnost s.r.o. je povinna vést účetnictví a plnit další povinnosti v oblasti daní. Je důležité zajistit, aby účetnictví bylo vedené správně a v souladu s českými zákony a předpisy. Společnost může vést účetnictví sama nebo si najmout externí účetní firmu. Dále je třeba pravidelně podávat daňová přiznání, například přiznání k dani z příjmů právnických osob, přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH) a další.

   

  Založení společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) je proces, který vyžaduje splnění řady právních a administrativních kroků. Výše uvedený návod poskytuje základní přehled kroků potřebných pro založení s.r.o. v České republice. Pro detailní informace a poradenství ohledně vaší konkrétní situace se doporučuje konzultovat odborníka na obchodní právo či účetního.

Čtěte také: Ready made společnosti.